งาน เดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งชมบัว @ หนองจอก”

จังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 24 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562

รายละเอียด

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนอนุรักษ์พันธ์บัวหลวงพระราชินี บริจาคเป็นทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน และบริจาคให้ รพ.สต.หนองจอก เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ มาวิ่งไปในเส้นทางที่ใกล้ชิดธรรมชาติท้องทุ่ง และบึงบัวหลวงพระราชินี หนองจอก บัวหลวงที่พระราชินีในรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด และมีพระราชเสาวนีย์ให้ดูแลรักษาไว้

สถานที่จัดงาน

อำเภอหนองจอก จ.เพชรบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3247 1005-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง