งาน "รำลึก 113 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ บ้านเก้าเลี้ยว”

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 16 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. บวงสรวงพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5  

2. ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปแกะสลักจากที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

3. การประกวดร้อยมาลัยมะลิสด

4. การประกวดนางงามสามสมัย สำหรับผู้เกิดก่อนปี 2489

5. การแสดงบนเวที โขนสด วิถีไทยดำ ศิลปะป้องกันตัววงดนตรีลูกทุ่งและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรุ่นทั่วไปและรุ่นเยาวชน

6. ตลาดย้อนยุค ออเก้า และการแข่งขันทำอาหาร

7. การแต่งกายย้อนยุค

สถานที่จัดงาน

อำเภอเก้าเลี้ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง