คล้องรัก ณ เขื่อนป่าสักฯ ครั้งที่ 3

จังหวัด ลพบุรี

วันที่ 14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562

เชิญชวนให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ร่วมแต่งกายชุดไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

รายละเอียด

กิจกรรม 
โดยคู่รักสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ได้ตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับยื่นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) และเชิญชวนให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ร่วมแต่งกายชุดไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
   

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม
โทรศัพท์ 036 491 726, 063 903 1502

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง