กินลม ชมน้ำ ท่ามกลางพระจันทร์เดือนเพ็ญ ครั้งที่ 3

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 10 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น  ชิมอาหารเลิศรส  เลือกช้อปสินค้าหลากหลาย และเพลิดเพลินกับดนตรีสดไพเราะตลอดงาน  พร้อมร่วมลอยกระทงในคืนวันที่ 11 พ.ย.

สถานที่จัดงาน

บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง หลังวัดท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองคลัง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  โทรศัพท์  034 561889 ต่อ 104

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง