กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นศิริมงคล ร่วมทำบุญตักบาตร

สถานที่จัดงาน

พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย
โทรศัพท์ 0 3524 8000

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง