กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมพืชเมืองหนาว ชิมสตรอเบอรี่ บ้านแก่นมะกรูด

จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ 30 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

แปลงทดรองปลูกพืชเมืองหนาวแก่นมะกรูด เป็นแปลงสาธิต จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สูงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ผลดี เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารพิษในแหล่งต้นน้ำ

สถานที่จัดงาน

บ้านอีมาด-อีทราย

ตำบลแก่นมะกรูด

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์ 056511297

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง