การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี

จังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 31 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาว ขนาด 7 ฝีพาย ขนาด 23 ฝีพาย และขนาด 30 ฝีพาย การแสดงกองเชียร์นักเรียนโรงเรียนต่างๆ  การแสดงภาคกลาง การแข่งขันโล้กระทะของเด็ก  

สถานที่จัดงาน

แม่น้ำเพชรบุรี หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 0 3240 0794

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง