การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ

จังหวัด

วันที่ 23 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561

รายละเอียด

สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ณ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ภายหลังจากประเทศไทยประสบกับเหตุการณืสึนามิ ปี พ.ศ. 2547 เพื่อสร้างกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะได้ตอนรับนักท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันมีทีมฟุตบอลอาวุโสนานาชาติร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ ทำให้นักกีฬาฟุตบอลและผู้ติดตามชื่นชมในกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ความสวยงามของธรรมชาติและความมีน้ำใจของคนไทย จึงขอให้สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

โครงการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 เป็นโครงการหนี่งที่ดำเนินตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดกลยุทธ์ขยายฐานตลากกลุ่มสนใจพิเศษ กลุ่ม Sport Tourism มุ่งเน้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินยทางมาเพื่อเล่นกีฬาหรือชมกีฬาและท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น โครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว กำหนดจัดขึ้นระหว่าวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง นำนักกีฬาและผู้ติดตาม ชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ วิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชป์โลก (SENIORS WORLD) ครั้งที่ 13 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย อิหร่าน อเมริกา นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และประเทศไทย จะมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 400 คน มีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง 10 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างความประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ในกับนักกีฬาและผู้ติดตาม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการจัดแข่งขันฟุตบอลอาวุโส มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อนักท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้ให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สถานที่จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง