ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 05 พ.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563

รายละเอียด

พิธีบวชชีพราหมณ์, ขมขบวนแห่เครื่องสักการะ, ขบวนบั้งไฟ และการประกวดเซิ้งบั้งไฟ

 

สถานที่จัดงาน

บริเวณองค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164  

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง